Nye momsregler fra 1 januar 2021

MERVERDIAVGIFT PÅ ALTERNATIV BEHANDLING OG KOSMETISK KIRURGI

Fra 01.01.2021 innføres det mva på alternative helsetjenester og kosmetisk kirurgi.

De nødvendige lovendringene er vedtatt, slik at mva blir innført fra 01.01.2021. Det vil medføre at behandlinger som utføres fra og med januar blir mva-pliktige med 25%. Det vil tilsvarende være fradragsrett for inngående mva på anskaffelser til bruk i denne virksomheten.

Når det gjelder alternativ behandling er virkningstidspunkter for mva utsatt 1. juli for osteopati og naprapati, og til 1. oktober for akupunktur.

NFFHK

Norsk Forbund For Hud og Kroppsterapi ble stiftet 1 Januar 2010

Forbundets formål er å fremme hud og kroppsterapi i Norge i samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner, for derigjennom å sikre klienter både en forsvarlig behandling og et godt alternativ eller supplement til behandling som tilbys gjennom dagens etablerte helsevesen.

NFFHK vil arbeide for å øke forståelse, anerkjennelse og godkjennelse av hud og kroppspleie hos politiske myndigheter, helsevesenet spesifikt og befolkningen generelt.

NFFHK vil  arbeide for at medlemmene som utøver hud og kroppspleie skal få størst
mulig støtte og sikkerhet i form av grunnutdanning, videreutdanning samt gode
forsikringsordninger.

 

Norsk Forbund for Hud og Kroppsterapi

 
AROMATERAPI
KLASSISK SVENSK MASSASJE
FOTTERAPI
ELEKTROLOGI

Kontakt oss

NFFHK

Postboks 155

9480 Harstad

post@nffhk.no

Supert! Melding mottatt.