NFFHK har fritak for følgende hovedbehandlingsformer

AROMATERAPI – KLASSISK SVENSK MASSASJE- FOTTERAPI – ELEKTROLOGI

 

Medlemskap i NFFHK koster kr. 900,- pr. år.

Medlemskapet går fra dato til dato.

NFFHK har ikke noen avtale om forsikring. Dette må ordnes av den enkelte.

Når søknad er behandlet og godkjent vil vi sende ut et giro for innbetaling av kontigent.

Når innbetaling er registrert vil medlemsbevis og søknadskjema for registrering i Brønnøysund bli sendt ut fra NFFHK.

Når søknadskjem er fylt ut og alle vedlegg er lagt ved sendes søknaden inn til oss for godkjenning.

Vi sender søknaden videre til Brønnøysundregistrene.

Første gangs registrering koster kr. 500,- i Brønnøysundregistrene. Etter første gangs registrering koster det kr. 300,- pr. år

Vær nøye med utfylling av søknadskjema. Husk epost og mobiltelefon.

Søknadskjema med dokumentasjon på utdanning og praksis sendes pr. post til